Termo staklo

Kada je toplotna zaštita u pitanju najbitiniji deo prozora je IZO staklo, ono čini otprilike 70 odsto površine prozora. Najvažnije karakteristike prozora, kao što su toplotna i zvučna izolacija, zavise najviše od IZO stakla ugrađenog u prozoru.

IZO staklo je stakleno telo sastavljeno od više staklenih ploča odvojenih najmanje jednim, hermetički zatvorenim međuprostorom koji je ispunjen vazduhom ili gasom.

Najvažnija svojstva IZO stakla su da zadržava:

jednaku vrednost toplotne izolacije

zadate vrednosti prolaska energije

zadate vrednosti prolaska svetla

bistrinu i čistoću unutrašnjih stakala

pravilan odraz slike okoline

 

TVG - Delimično termički obradjeno staklo pa zalepljeno tj. spojeno folijom u Lamistal. Koristi se na velikim staklenim površinama gde je potrebna čvrstoća od udara kao i zaštita od provale (npr. veliki izlozi u trgovinama, bankama, panorama prozorima itd.) Veoma veliku primenu ima u protivpožarnim sistemima za vrata i prozore jer moraju da izdrže velike temperature. Kod ovih šajbi se koriste specijalne folije za spajanje.

 

 STRUKTURA IZO STAKLA

Od izbora stakla koje će se ugraditi u IZO staklo zavisi će skoro sva svojstva IZO stakla. Toplotnu (Ug) i zvučnu izolaciju(Rw) ćemo obraditi malo detaljnije u nastavku, a ovde ćemo spomenuti neke vrste stakla koje se ugrađuju u IZO staklo:

Float staklo je ravno prozirno staklo koje se standardno ugrađuje u IZO staklo i može biti u debljinama od 3 do 16 mm.
VSG - Laminirano staklo (Lamistal) je sastavljeno od dve ili više ploča float (ili nekog drugog) stakla zajedno zalepljenih folijom. Ovo se staklo prilikom pucanja ne raspada u male komadiće, već ostaje zalepljeno za foliju i zbog toga se koristi kao sigurnosno staklo tamo gde postoji mogućnost od pada kroz staklo (npr. parapeti u staklu).
ESG - Termički obradjeno staklo je float (ili neko drugo) staklo koje je termički obrađeno u specijalnim pećima kako bi mu se povećala čvrstoća na udar i čvrstoća na savijanje. Prilikom loma raspada se na velik broj malih komadića tupih rubova što mu povećava sigurnost pri korišćenju. Koristi se tamo gde je potrebna veća čvrstoća na udar (npr. stakleni krovovi ili staklene fasade).
 

Vizualnost stakla

Vizualne osobine stakla
Prozirnost - U odnosu na sve druge materijale, veoma značajna osobina stakla, vezana za njegovu primenu u arhitekturi u pogledu vizuelnog komfora, jeste prozirnost (transparentnost). Ova osobina u direktnoj je vezi sa transmisijom svetlosti i prema evropskim normama definisana je u standardu EN 572 – 1, gde su za određene debljine stakla date minimalne vrednosti transmisije svetlosti (merene prema EN 410) za transparentno i polutransparento staklo. Najprozirnija stakla, bez boje, jesu stakla sa malom količinom ferooksida (Fe2O3). Ova osobina, određenim postupcima prerade, može se menjati i kreće se od potpuno prozirnih, preko poluprozirnih do neprozirnih vrsta stakla. Efekat prozirnosti može zavisiti i od ugla pod kojim se gleda kroz staklo.
Boja stakla - Dodavanjem aditiva u rastopljenu masu stakla dobijaju se stakla različitih boja iz dekorativnih razloga ili radi dobijanja specifičnih vrsta stakla u pogledu propuštanja vidljivog ili infracrvenog zračenja. Ova stakla apsorbuju veću količinu toplotnog zračenja, ali imaju bitnu manu – menjaju kvalitet percepcije boja u prostoru, budući da menjaju boje. Bojeno staklo je moguće kasnije obrađivati. Najrasprostranjenija su PARSOL stakla u boji zelene, plave, sive i braon boje.
Površinski karakter stakla - Kada je reč o izgledu površine stakla, ona je kod običnog stakla sjajna i glatka. Dodatnom obradom stakla moguće je dobiti staklene površine izmenjenog izgleda, bez sjaja ili sa reljefnom fakturom (ornament stakla). Promenom površinskog karaktera menja se i stepen prozirnosti.

TOPLOTNA IZOLACIJA I Ug-FAKTOR IZO STAKLA
 

Ug-faktor je koeficijent prolaska toplotne energije tj. parametar koji pokazuje količinu toplote koja se prenosi kroz staklo izraženo u Watima kroz 1 m2 staklene površine za 1°K(Kelvin) temperaturne razlike između dva prostora.
Ovaj podatak određuje veličinu toplotne izolacije IZO stakla i što je Ug-faktor niži, toplotna izolacija je veća.
Ugradnjom IZO stakla s niskim Ug-faktorom postižemo velike uštede na grejanju prostora, a time posredno utičemo i na smanjenje zagađenja okoline.

NISKI Ug-FAKTOR POSTIŽEMO:
Širinom i brojem međuprostora Ug-faktor smanjujemo većim brojem međuprostora i čim većom širinom tih međuprostora. Dakle manji Ug-faktor dobijamo upotrebom dvoslojnih ili troslojnih IZO stakla. Npr. 4/12/4/12/4 što znači 3 stakla debljine 4 mm na razmacima 2x12 mm.
Punjenjem međuprostora gasom Napunimo li međuprostor IZO stakla nekim od gasova (argon, kripton, xenon ili SF6) Ug-faktor će se bitno smanjiti.
Izborom stakla Debljina stakla vrlo malo utiče na Ug-faktor, ali ga zato upotreba stakla niske emisije (Low-E ) drastično smanjuje. Low-E stakla premazana su sa strane koja dolazi u međuprostor IZO stakla posebnim metalnim filmom. Kod nas se ovaj faktor bitno zanemaruje, čak ga neki projektanti i ne uzimaju u obzir, a on je jedan od najbitnijih faktora za uštedu energije koja je danas sve dragocjenija.

Zvučna izolacija Rw

ZVUČNA IZOLACIJA IZO STAKLA
Zvučna izolacija stakla najviše zavisi od mase stakla ugrađenog u IZO staklo. To znači da se za bolju zvučnu izolaciju upotrebljavaju deblja, a samim tim i teža, stakla. Za izračunavanje zvučne izolacije upotrebljava se indeks ISO (Rw) koji se izražava u decibelima dB. Taj indeks pokazuje koliko neki materijal (u našem slučaju staklo) smanjuje nivo buke. Za bolju zvučnu izolaciju preporučuje se da se kao spoljašnje staklo ugradi deblje staklo (6,8mm) ili laminirano sa nekom od folija kao npr. Lamistal 33.1,441 ili 33.2 ,55.2
Opisi najčešćih stakala

PRIMERI RAZLIČITIH OPISA STAKLA :

U Evropi najčešće ugradjivano staklo je IZO staklo koje ima unutrašnju šajbu sa Low-E1.1 namazom, a međuprostor je punjen Argonom. Ovakvo IZO staklo ima do 3 puta bolju toplotnu izolaciju od običnog IZO stakla. Po Tehničkom propisu o uštedi toplotne energije i toplotnoj zaštiti u objektima propisana je njihova ugradnja na stambenim i poslovnim objektima i kod nas.
Primeri opisa: od spolja ka unutra

Dve ploče - standard
Float 4/16Ar/4Lw Ug=1.1W/m2K Rw=34dB Spoljna ploče je Float 4mm / lajsna 16 mm +Argon / unutrašnja niskoemisiona 4mm Low-E 1.1

Dve ploče - standard gde se prostor ne greje
Float 4/16/4 Ug=2.9W/m2K Rw=33dB Spoljna ploče je Float 4mm / lajsna 16 mm sa suvim vazduhom / unutrašnja Float 4mm

Tri šajbe EU niskoemisione i pasivne kuće
Float 4Lw / 12Ar / 4 / 12Ar / 4Lw Ug=0.7W/m2K Rw=34dB / sa Kryptonom postižemo Ug=0.5 W / m2K / Spoljna šajba je niskoemisiona 4mm Low-E 1.1 / lajsna 12+Ar / Srednja Float 4mm / lajsna 12+Ar / unutrašnja 4 mm Low-E 1.1

Dvije šajbe sa boljom zvučnom izolacijom
Float 8/14Ar/4Lw Ug=1.2W/m2K Rw=37dB Spoljna šajba je Float 8mm / lajsna 14 mm +Argon / unutrašnja niskoemisiona 4mm Low-E 1.1